AR-GE  

AR-GE

ATILIM, AR-GE laboratuvarında kimyasal ve mekanik deneyler ile kauçuk seçimindeki kaliteyi en yüksek noktaya taşımayı hedefler. Kaplama kalitesi üretimde ki kaliteyi arttıracağı gibi aynı zamanda üretim hızını da arttırmaktadır. Bu yüzden araştırma ve laboratuvar çalışmalarına büyük önem verilmektedir.

Reometre test cihazı ile kauçuk malzemenin vulkanizasyonu hakkında eğriler (en uygun vulkanize zamanı) ve karakteristik parametreler elde edilmektedir.

Kimyasal deneyler olarak; yağ analizi, kül tayini, yaşlandırma testleri, Mekanik deneyler olarak; elastikiyet, sertlik, aşınma, kopma, uzama ve yırtılma testleri yapılmaktadır. Bu özellikler üretim aşamasında hammadde olarak kullanılacak malzemelerin işlenme sırasında veya bitmiş ürünlerin yük, darbe, sıcaklık, aşınma, yorulma gibi koşullar altındaki dayanıklılık davranışlarının önceden simule edilebilmesi ve istenilen özelliklerin sağlanabilmesi için malzeme yapısının buna göre belirlenmesi adına çok önemlidir.